Preverbale logopedie

Drinken uit de fles:
Wanneer het drinken uit de fles problemen oplevert, helpt Zomers Kinderlogopedie. Zo kunnen er vragen ontstaan na een pre-/dysmatuur geboorte, schisis, reflux, allergieën en sondevoeding.

Hapjes en vaste voeding:
Alle kinderen ontwikkelen anders. Het ene kindje doet er een aantal weken over om een vaardigheid onder de knie te krijgen, een ander kindje kan moeite hebben met het ontwikkelen van de vaardigheden rondom het eten van hapjes of vaste voeding. Wanneer er hulpvragen ontstaan in het leren eten van de lepel, het leren eten van vaste voeding of het kauwen van voeding, dan helpt Zomers Kinderlogopedie.

Afbouw sondevoeding:
Soms heeft een kindje, in verband met prematuur geboorte, een genetische afwijking of andere onderliggende stoornis geen mogelijkheden om zelfstandig te eten. Sondevoeding biedt dan een fijne uitkomst om je kindje goed te kunnen voeden. Wanneer deze sondevoeding afgebouwd wordt, kan Zomers Kinderlogopedie hierin begeleiding bieden. Zomers Kinderlogopedie is aangesloten bij de Nederlandse vereniging preverbale logopedie.

Communicatieve ontwikkeling:
Vanaf de start is er sprake van communicatie tussen het kind en de mensen in de omgeving. Dit start vaak met non-verbale signalen en worden naar mate dat het kind ouder wordt verbaal. Wanneer er problemen zijn in de vroege fase van de communicatieve ontwikkeling kan Zomers Kinderlogopedie hier begeleiding in bieden.

Wanneer er aanvankelijk problemen ervaren worden in de voorwaarden van het communiceren wordt een kind beperkt in de ontwikkeling van de spraak-taalvaardigheden. Het is van belang dat er gekeken wordt of er een ingang is om het contact aan te gaan en vanuit daar samen te bouwen naar een mogelijkheid van communiceren.

Zomers Kinderlogopedie is gespecialiseerd in het leveren van zorg aan kinderen met moeilijkheden in de voorlopers van communiceren. Zo werkt Zomers Kinderlogopedie middels de benaderingswijze van Floortime. Floortime is een benaderingswijze waarbij we bouwen op de sterke punten van het kind. We starten met het creëren van een veilige en gereguleerde basis. Vanuit deze basis gaan we, door middel van plezier en gedeelde aandacht, in op de interesses van het kind. Door een kind te volgen dagen we het kind uit om in contact te komen en communicatie op te gaan starten of uit te breiden.

Naast preverbale logopedie kun je bij Zomers Kinderlogopedie ook terecht voor logopedische begeleiding voor alle hulpvragen met betrekking tot de communicatieve ontwikkeling.

(Voor meer informatie over preverbale begeleiding zie ook de website: www.nvpl.nl)

Open live gesprek
Hallo, kan ik u ergen mee helpen?
Hallo,
Wij helpen u graag verder bij al uw vragen!