Logopedie bij spraakproblemen

Articulatiestoornissen:
Kinderen kunnen in de ontwikkeling van hun spreken articulatiefouten ontwikkelen. Deze articulatiefouten kunnen een belemmering zijn voor het functioneren van het kind. Zo kan een kind fonetische of fonologische articulatiestoornissen hebben. Een kind met een fonetische articulatiestoornis heeft moeite met het technisch correct maken van een klank. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slissen. Het kind weet welke klank gemaakt moet worden, maar kan het technisch niet goed vormen. Bij een fonologisch probleem produceert een kind alle klanken wel, maar kan de klanken niet juist gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klankverwisselingen. Middels logopedische begeleiding kunnen kinderen leren deze articulatiefouten te verbeteren, wat ervoor zorgt dat het kind verstaanbaar gaat spreken voor de omgeving en dus beter begrepen wordt door de omgeving.

Ondersteunende communicatie:
Het kan voorkomen dat een kind geen of zeer beperkte mogelijkheden heeft om zichzelf verbaal te uiten. Het kan ook zijn dat een kind geen mogelijkheden heeft om te spreken, door een onderliggende aandoening of diagnose. Zomers Kinderlogopedie is er dan om mee te denken over de mogelijkheden van het aanschaffen van een ondersteunend hulpmiddel.

Schisis:
Wanneer een kindje geboren wordt met een lip-, kaak- en of/gehemeltespleet is de kans groot dat er klachten ontstaan met het spreken. Zomers Kinderlogopedie heeft ervaring in het behandelen van spraakproblematieken bij kinderen met schisis. Er is een nauwe samenwerking met de schisisteams in Nederland, om de zorg van kinderen met schisis te optimaliseren.

Open live gesprek
Hallo, kan ik u ergen mee helpen?
Hallo,
Wij helpen u graag verder bij al uw vragen!